Đậu Dinh Dưỡng

Sắp xếp
Đậu Gà ( Mỹ )

Đậu Gà ( Mỹ )

115.000 VNĐ
-30%
80.600 VNĐ
Đậu gà ( Ấn Độ )

Đậu gà ( Ấn Độ )

115.000 VNĐ
-30%
80.600 VNĐ
Đậu Trắng ( Ấn Độ )

Đậu Trắng ( Ấn Độ )

96.000 VNĐ
-30%
67.600 VNĐ
Đậu Đen ( Ấn Độ )

Đậu Đen ( Ấn Độ )

92.000 VNĐ
-29%
65.000 VNĐ
Đậu Đỏ ( Ấn Độ )

Đậu Đỏ ( Ấn Độ )

115.000 VNĐ
-30%
80.600 VNĐ
Đậu Lăng Đỏ ( Mỹ )

Đậu Lăng Đỏ ( Mỹ )

115.000 VNĐ
-30%
80.600 VNĐ
Đậu Lăng Xanh ( Mỹ )

Đậu Lăng Xanh ( Mỹ )

115.000 VNĐ
-30%
80.600 VNĐ
Đậu Hà Lan Xanh

Đậu Hà Lan Xanh

78.000 VNĐ
-30%
54.600 VNĐ
Đậu Cúc ( Mỹ )

Đậu Cúc ( Mỹ )

140.000 VNĐ
-30%
97.500 VNĐ
Facebook chat